Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0

Endüstri 4.0, “Akıllı” Yeni Dünya: Dördüncü Sanayi Devrimi Küresel boyutta yaşanan çevresel, ekonomik ve sosyal değişimler ülkeler ve şirketlerin bu değişime ayak uydurması zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Artan rekabet koşullarında ülkeler ve şirketler rekabetteki üstünlüklerini devamlı kılmak adına çeşitli stratejiler geliştiriyor. Almanya’da gündeme gelen ve kısa sürede bu alana yeni bir soluk getiren “Endüstri 4.0” da bu… Okumaya devam et Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0

Temiz Üretim Politikalarının Uygulanması Çalıştayı

Üretimin ülke ekonomilerindeki payları önemli bir yer tutmaktadır. Üretimin başlangıcı ise tüketimdir! Sınırlı bir dünyada sınırsız üretim hedefleriyle oluşturulmuş politikalar, ülkeleri değil üst basamaklara taşımak kısa zaman içerisinde tam ters etki yaratabilir. Ülkemizdeyse Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunun farkına vararak emin adımlarla uzun süredir çalışmalar yürütmekte. Bunların başında Temiz Üretim Merkezi’nin hayata geçirilmesi yer… Okumaya devam et Temiz Üretim Politikalarının Uygulanması Çalıştayı

Türk – Alman Yenilenebilir Enerji İşbirliği Forumu

Türk-Alman Yenilenebilir Enerji İşbirliği Forumu, Almanya Federal Çevre Bakanlığı,T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız Bey’in teşrifleriyle, Almanya İş Hayatı Dernekleri Federasyonu (BUV) ve TUSKON tarafından  13 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Conrad Otel’de düzenlenecek. İş forumu, Türkiye ile Almanya arasında yenilenebilir enerji alanında oluşan diyaloğu sürekli kılmak ve mevcut potansiyelin değerlendirilmesini destekleyecek. Forum… Okumaya devam et Türk – Alman Yenilenebilir Enerji İşbirliği Forumu

Türkiye Enerji Verimliliğinde Lider ve Belirleyici Ülke Olmalı

Koç üniversitesi, Tüpraş Enerji Merkezi (KÜTEM) bünyesinde ”Türkiye’nin Enerji Verimliliği Haritası ve Hedefler” başlıklı bir rapor yayınlandı. Raporda Türkiye’nin ekonomik ve politik gücünün gün geçtikçe arttığı, bununla beraber Türkiye’nin en önemli sorunlarından olan enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının şart olduğu ifade ediliyor. Çalışmada ayrıca enerji verimliliği konusunun bir yandan arz güvenliği, ekonomik gelişme ve rekabetçilik, diğer… Okumaya devam et Türkiye Enerji Verimliliğinde Lider ve Belirleyici Ülke Olmalı

Elektrik Gazlaşacak..

Yenilenebilir enerjilere geçişin önündeki en önemli problemlerden biri de yeşil enerjinin depolanması. Rüzgârdan elde edilen elektrik enerjisi özel tesislerde depolanmaya elverişli metan gazına dönüştürülebiliyor. Almanya’da havanın güneşli ya da rüzgârlı olduğu hafta sonları ve resmi tatil günlerinde fosil enerji santrallerini devreden çıkarmak artık mümkün. Almanya, güneş ve rüzgârdan yeterli miktarda elektrik üretebilecek düzeye geldi. Tek… Okumaya devam et Elektrik Gazlaşacak..