Temiz Üretim Yola Çıktı Gibi!

10 Nisan’da Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) ve Hacettepe Üniversitesi tarafından, Ankara’da gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu” ve 11 Nisan’da Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Adana Sanayi Odası, Çukurova Üniversitesi ve Adana Üniversite- Sanayi Ortak Araştırma Merkezi tarafından Adana’da “Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Pazarı”, temiz üretimle ilgili önemli gelişmelerin konuşulduğu platformlar oldu. Bu çarpıcı gelişmeleri aktarmak için EKOIQ da oradaydı…

 Emrah KURUM

Anıl Yılmaz

21. yüzyılda, çevresel etkileri dikkate almayan bir kalkınma mümkün değil. Gerçek bir sa­nayi verimliliği ise sadece temiz üretim çalış­malarıyla mümkün görünüyor. Türkiye kamu poli­tikaları da bu konuda yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Geçen ay Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan­lığı Verimlilik Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Anıl Yılmaz ile yaptığımız röportajın başlangıç cümleleri bu şekildeydi. Nisan ayında Ankara ve Adana’da ger­çekleşen etkinlikler de bunları destekler nitelikteydi.

10 Nisan’da Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) ve Hacettepe Üniversitesi tarafından, Ankara’da ger­çekleştirilen “Sürdürülebilir Üretim Sempozyu­mu” farklı sektörlerin temiz üretime yaklaşımları ve sektörlerin mevcut durumu hakkında bilgilen­dirmeyle başladı. Bu alandaki öncü kuruluşların iyi uygulama örnekleriyle devam ederek temiz üre­tim konusundaki teşvik ve desteklerin anlatımıyla son buldu.

11 Nisan’da Türkiye Teknoloji Ge­liştirme Vakfı (TTGV), Adana Sa­nayi Odası, Çukurova Üniversitesi ve Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi tarafından Adana’da “Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Pazarı” gerçekleşti. (TTGV Çevre Projeleri Grubu Koordinatörü Ferda Ulutaş, etkinliğin ulusal ve uluslararası ilk AR-GE proje pazarı olduğunu belirt­ti). Burada gerçekleşen etkinlik en­düstriyel simbiyoz ve temiz üretim hakkında genel bir bilgilendirme ile başlayıp, farklı sektörlerin Ar-Ge proje sunumlarıyla devam etti. Son oturumda ise Ar-Ge/Ticarileştirme projelerine yönelik finansman ola­nakları aktarıldı.

Ardı sıra gerçekleşen bu etkinlik­lerde gördüğümüz en önemli şey­lerden biri Türkiye’deki sanayinin sürdürülebilir iş modellerine olan ilgisindeki artış, diğeri de sanayinin, bakanlıklar ve üniversitelerle birlik­te ortak bir paydada yer almaya baş­laması. Uzun süredir Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı yakından takip ediyoruz. Sanayinin değişe­rek, yeşil dönüşüme ayak uydur­ması için çeşitli çalışmalar gerçek­leştiriyor. Yapılan bu çalışmaların başında ise Temiz Üretim Merkezi­nin kurulması yer alıyor. VGM Ge­nel Müdürü Anıl Yılmaz’ın, bu fik­rin sanayicilerimizde yaygınlaşması adına Temiz Üretim Merkezi’nin tek bir noktada kalmayıp, bölgeselleştirilerek sayılarının artacağı vurgusu da, bu sürecin hızlanarak yola de­vam edeceğine işaret ediyor.

EKOIQ olarak temiz üretim ko­nusunu yakından takip etmemize rağmen, Ankara’da ve Adana’da gerçekleşen bu etkinliklerde hem şaşırarak hem de sevinerek birbirin­den değerli bilgiler edindik. Sizler için derlediğimiz haberler ise şu şekilde;

Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu, Ankara

Prof. Dr. Ersan Aslan (Bilim, Sa­nayi ve Teknoloji Bakanlığı Müs­teşarı)

–          Prof. Dr. Ersan Aslan sunumu sırasında “üniversite – sanayi” işbir­liklerine değindi. Kalkınma ajans­larında “üniversite – sanayi” bir araya getirilerek akademik bilginin sanayiye aktarılması hedefleniyor.

–     Aslan, Sanayi Bakanlığı’nın her yıl 40, beş yıl sonunda da 200 elekt­rikli aracı almayı taahhüt ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre araçlar, TÜBİTAK’ın yüzde 100 Ar-Ge desteği ile üretilecek. Projelerin, 24 Mayıs 2013’e kadar TÜBİTAK’a sunulması gerekiyor.

Anıl Yılmaz Sunumu (VGM Genel Müdürü)

–          Temiz Üretim Merkezi TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) bünyesinde kurulacak. Çalışmalar hâlâ devam ediyor.

–          Temiz Üretim Merkezi, merkez olarak kalmayıp, bölgeselleştirilerek artırılacak.

Mehmet Güner (Marks&Spencer, Plan A Koordinatörü)

–       Neden Plan A? Çünkü bu durum­da bir B Planı’nın olması imkânsız. Dünyanın önemli küresel şirketle­rinden biri olan Marks&Spencer bu plan doğrultusunda karbon nötr olmaya kararlı.

–          Mehmet Güner Plan A’yı en kısa olarak şu şekilde ifade ediyor: 1) Farkındalık 2) Verimlilik 3) Moti­vasyon 4) Değişim.

–          Şirket olarak, 2015’e kadar dün­yanın en sürdürülebilir hazır giyim ve gıda markası olmayı hedefliyor­lar. (Marks&Spencer bazı ülkelerde gıda da satıyormuş)

–          Marks&Spencer, Better Cotton İnitiative üyesi ve Nisan ayında Türkiye’de de bu standartlarda ilk ekim yapılacak.

–          Güner, dünyada 8 adet Eko Bo­yahane olduğundan söz etti. Bunla­rın ikisi de Türkiye’de.

Fatih Özkadı (Arçelik, Enerji ve Çevre Yöneticisi)

–          Eskişehir buzdolabı işletmesi, TPM (Total Productive Maintenan­ce) ödülünü alan ilk firma.

Çağatay Arıkan (Ak Gıda Kalite Güvence Müdürü)

–          Tesislerinde hem sıvı hem katı atıktan biyogaz elde ediyorlar. Bu da sektörde bir ilk.

Dilşat Uyguroğlu (Algida, Unile­ver)

–          Algida Konya Fabrikası’nın, LEED Sertifikalı ilk dondurma fab­rikası olmaya hazırlandığını açıkladı.

Ferda Ulutaş (TTGV Çevre Proje­leri Grubu Koordinatörü)

–          “İşletmelerde çevresel perfor­mans geliştirme için işbirliği ağlar oluşturma projesi”nin yakında so­nuçlanacağını duyurdu.

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Pazarı

Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim AR-GE Proje Pazarı, Adana

Prof. Dr. Hamit Serbest (Adana Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezi Genel Koordinatörü)

–          Açılış konuşmasında herkesi yo­rumlarıyla şaşırttı: “Temiz üretim yoktur! Her işletme mutlaka atık çı­karır. Bu yüzden şu an endüstriyel simbiyozu konuşuyoruz.” Sarsıcı ama durumu çok iyi özetleyen bir saptamaydı.

Emrah Alkaya (TTGV Çevre Proje­leri Grubu Uzmanı)

–          TTGV, “Yeşil Gelecek Hızlandırı­cı Fon” vermeyi hazırlandığını açık­ladı. Yakında duyurusu yapılacak olan fonun asıl amacı, üniversiteler­de yapılan çalışmaların sonuçlarını, sanayiye aktarmak.

Büyük Tasarruf

Sürdürülebilir üretim, endüstriyel simbiyoz ile sanayideki dönüşümünün neden yaygınlaştırılması gerektiğini anlamak için belki, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) sorumluluğunda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Prof. Dr. Göksel Demirer’in danışmanlığı ile yürütülmüş olan UNIDO Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Programı sonucunda altı projede elde edilen kazanımlara bakmak yeterli olabilir. Projelerin toplam çıktıları şöyle:

–          Su tasarrufu 784.550 m3/yıl (Bu toplamda %22’ye denk geliyor)

–          Kimyasal tasarrufu 207,8 ton/yıl

–          Enerji tasarrufu 4.681.000 kWh/yıl doğalgaz (425.545m3), 265.970 kWh/yıl elektrik

–          978 ton/yıl CO2 tasarrufu

–          Yatırım tutarı 264.800 ABD Doları

–          Yıllık mali kazanç 1.357.972 ABD Doları

–          Yatırımların ortalama geri dönüş süresi yaklaşık 3 ay

EKOIQ Dergisi Mayıs 2013 Sayı: 29

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s